دهانه ورودی: 900 در720 میلی متر
قطر چرخان: 1020 میلی متر
چرخان: 4 چکش
درایو سنگ شکن: هیدرواستاتیک
تیرک های چرخان: 2 (قابل تنظیم به طور جداگانه)
تنظیم فاصله: هیدرولیک
عملکرد: تا 240 t/h
واحد درایو: موتور TIER3/TIER4f
تجهیزات پایه:
ناودان پیش بری (Hardox)
صفحه لرزان همراه با پیش غربال چی
ناودان فرعی قابل تنظیم (بالابر اصلی/جانبی)
جدا کننده مغناطیسی
کنترل از راه دور
عایق صوتی
حفاظت از بار زیاد سنگ شکن
جلوگیری از جمع شدن گرد و غبار
قابلیت دوتایی
بالابر اصلی، عرض: 1000 میلی متر
قابلیت خمش هیدرولیکی
ارتفاع تخلیه: 3,2 متر
بالابر جانبی، عرض: 500 میلی متر
قابلیت خمش هیدرولیکی
ارتفاع تخلیه: 2,3 متر
ابعاد جابجایی:
طول: 9,60 متر | عرض: 2.50 متر | ارتفاع: 3,20 متر
وزن: 25,2 تن