دستگاه غربال گری سه طبقه
سطح غربال: 4/200 در 1500 میلی متر
ناودان پیش بری: 7,7 متر مکعب
واحد درایو: موتور دیزل
هیدرولیک: تخمین وزن بار
گزینه های درخواستی
ارتفاع تغذیه: 3,4 متر
ارتفاع تخلیه:
نوار اصلی، ظریف: 4,0 متر
نوار چپ: شکاف درشت: 3,7 متر
نوار چپ، نسبتاً ظریف: 3,8 متر
نوار راست، نسبتاً ضخیم: 3,8 متر
وضعیت عملکردی ابعاد:
طول: 17,00 متر
عرض: 14,60 متر
ارتفاع: 4,70 متر
ابعاد جابجایی:
طول: 14,20 متر
عرض: 2,90 متر
ارتفاع: 3,20 متر
وزن: 29.50 تن
فاقد خطاهای چاپی یا خطاهای مربوط به نشانه گذاری. محتوا بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر داده شود.